Skip to main content
Image alt text.

Tréningy pre deti so sympatickou MajkouKASprof-security Bul team Orava

Majka Brňáková je sama mamčikou a od septembra sa stane prírastkom do našej Cross Gym rodiny. Na starosti bude mať najmenších s cieľom zaradiť aktívny pohyb medzi ich záľuby.

 

Tréningy budú prebiehať každý pondelok, stredu a piatok o 16:00, súčasne so silovo - vytrvalostným cvčením Cross Fit pre dospelých. V rovnakom čase si tak môžu zacvičiť rodičia, kým sa o ich ratolesti postára odborná pedagogička a trénerka. Tréningy KIDS sú určené pre deti vo veku od 6-12 rokov.

 

 

"Cieľom tréningov je u detí podporiť záujem o pohyb, budovať u nich pozitívny vzťah k športu a zamerať sa na rozvoj pohybových schopností a celkový fyzický rozvoj dieťaťa. Taktiež je našim cieľom viesť deti k správnemu držaniu tela a naučiť ich aktívne relaxovať a tým predchádzať stresovým situáciám s ktorými sa dennodenne stretávajú", povedala Majka, ktorá študovala na Pedagogickej a sociálnej akadémií, v Turčianskych Tepliciach. 

 

 

Pohybová aktivita je nevyhnutnou súčasťou zdravého vývinu detí, ku ktorému patrí aj správna životospráva s ktorou sa budú oboznamovať počas tréningov.

Tréningy pre deti budú pozostávať zo športových a pohybových aktivít, ktoré budú obsahovať prvky atletiky, gymnastiky či loptových hier. "Súčasťou tréningov budú aj krátke relaxačné a dychové cvičenia. Všetky aktivity budú prebiehať hravou formou, čím budú pre deti motivačné a zábavné". 

 

Tréningy budú pozostávať z troch častí:

  • Úvodná časť – rozohriatie a rozcvička.
  • Hlavná časť – rozdelenie detí do skupín podľa veku tak, aby sa mohli navzájom motivovať a napodobňovať a zároveň sa zohľadňovala ich pohybová schopnosť, zdatnosť a obratnosť. Prebieha formou kruhového tréningu .
  • Záverečná časť – relaxačné a dychové cvičenia, spoločné ukončenie tréningu.

Absolvovaním našich tréningov dieťa získava nové skúsenosti v oblasti pohybu, zvyšuje sa jeho sebavedomie, deti budú počas tréningov pozitívne motivované. 

Zaraďte svojmu dieťaťu aspoň hodinu aktívneho pohybu tri krát do týždňa, investujete tak do jeho zdravia :)